Fabricació de dipòsits, tancs i silos verticals per emmagatzematge de líquids o sòlids.

Fabricats en acer inoxidable, acer al carbó o alumini.

 
 
 
Caldereria Terns, SL|C. Ramon Llull, 52|08554 Seva (Barcelona)|T.(0034) 938124498|F.(0034) 938125084|Legal

dos.cat