Instal·lació petrolífera compacta, per l’emmagatzematge i subministre de combustible a vehicles, motors fixes o calefacció.

Construïts segons els criteris generals del “Reglamento de Instalaciones Petrolíferas” i les ITC MI-IP03 MI-IP-04.

Projecte personalitzat a les necessitats de cada usuari.


Descarrega fitxa tècnica
 
 
 
Caldereria Terns, SL|C. Ramon Llull, 52|08554 Seva (Barcelona)|T.(0034) 938124498|F.(0034) 938125084|Legal

dos.cat