Fabricació de dipòsits paral·lelepipèdics segons UNE 62352 fins a 2.000 i cubetes a mida.

 
 
 
Caldereria Terns, SL|C. Ramon Llull, 52|08554 Seva (Barcelona)|T.(0034) 938124498|F.(0034) 938125084|Legal

dos.cat