Control de qualitat: Es realitza un exhaustiu control de qualitat en els materials i accessoris que arriben a la nostra indústria mitjançant instrumentació precisa i calibrada.

Fiabilitat: La nostra maquinaria és adequada per manipular espessors de 0,8 a 30 mm. Tots els nostres dipòsits son sotmesos a una prova hidràulica, per garantir a seva estanquitat, contant amb tots els mitjans necessaris per a la seva correcta realització.

Acabat final: L'acabat final dels nostres productes es realitza segons les demandes dels nostres clients: Granallat, imprimació, pintura final, galvanitzat... així com l'embalatge més adequat per al seu transport. 

Tecnologia: Utilitzem la última tecnologia en soldadura; Arc submergit SAW, Arc polsat i arc doble polsat, MIG/MAG, TIG i d'altres, controlant sempre els paràmetres utilitzats.

Normatives:
  • Directiva 97/23/CE relativa a Equips a Pressió.
  • Directiva 87/404/CE relativa a Equips a Pressió Simples.
  • Normes UNE 62352, UNE 62350-1, UNE 62351-1, UNE 62350-2, UNE 62351-2
  • Codis de disseny Ad-merkblatter i Asme
  • Homologacions de procediments de soldadura i de soldadors
  •  
    Caldereria Terns, SL|C. Ramon Llull, 52|08554 Seva (Barcelona)|T.(0034) 938124498|F.(0034) 938125084|Legal

    dos.cat